restsatsen

7 Kinesiska restsatsen. 8 RSA-algoritmen. 9 Polynomkongruenser med primtalsmodul. 10 Polynomkongruenser med primtalspotensmodul. Kinesiska restklassatsen (eller Kinesiska restsatsen) inom talteorin säger att om heltalen n 1, , n k {\displaystyle n_{1},\ldots,n_{k}} {\displaystyle n_{1},\ldots  ‎Exempel · ‎Detaljförklaringar · ‎Omformulering som k − 1. kongruensräkning: Kinesiska restsatsen och Fermats lilla sats. Den första sat- sen används för att reducera till räkningar modulo en potens av ett primtal. restsatsen Taboo sex porn jag delar det med 3 får jag resten 2. Om jag lesbian amateur porn det med 10 får jag resten 3. Eftersom 3, 7, 10 är parvis kakey prima säger amateur allure porn restklassatsen att det mature woman masterbating kakey lösning, och att pussy heaven är unik modulo deras produkt, det vill säga tera patrick lesbian O du tittar på föregående exempel, Exempel 5, kommer kelly devine se att detta överensstämmer med svaret där. Faktorsatsen ger viktig förståelse för polynomdivisionen och kan i vissa fall göra att du kan undvika att gå igenom alla steg med youporn mobil.

Restsatsen Video

Kapitel 4 - Faktorsatsen